Cenník

Cenník

Individuálne konzultácie

Poradenská čínnosť- osobnostný rozvoj 50 min 60 Eur

Poradenské služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov  (supervízia EMDR) 50 min 60 Eur

On-line konzultácia 50 min 60 Eur

Skupinové konzultácie

Poradenské služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (skupinová supervízia EMDR)- skupina 60 Eur na účastníka

Príplatky

Cena za predĺženie sedenia najviac do 30 min 20 Eur
Príplatok za konzultáciu po 17.00 h 10 Eur

Náhrada za stratu objednanej konzultácie, ktorú klient neodhlási 24 hodín vopred, je plná suma za konzultáciu.

Cenu za konzultácie si dohodneme individuálne s klientom.
Za poskytnutie služieb sa platí v hotovosti po ukončení konzultácie.