Služby

Služby a certifikované prístupy

Individuálne sprevádzanie na ceste k osobnostnému rozvoju a zdravému životnému štýlu

Pri individuálnej práci čerpám zo svojich bohatých  skúseností z oblasti posilňovania vnútorných zdrojov človeka.  
Moje základné postoje  pri práci s ľuďmi sú ovplyvnené výcvikmi ktoré som absolvovala: psychotraumatológia a EMDR, na človeka zameraný prístup, na emócie zameraná terapia. Pri sprevádzaní sú mi blízke na riešenie zameraný prístup a zameranie sa na plné uvedomovanie v prítomnosti (všímavosť- mindfulness).

Vzdelávanie pre kolegov z pomáhajúcich profesií 

  • supervízorka a lektorka EMDR – Zoznam supervízorov Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR:    www.emdr-sipe.sk

Komu sú moje služby určené

 

  • ľuďom, ktorí majú záujem o osobnostný rozvoj a zdravý žívotný štýl 
  • ľuďom, ktorí pôsobia v pomáhajúcich profesiách a  majú chuť rozvíjať sa v práci a postarať sa o svoju psychohygienu

    Pracujem aj v anglickom jazyku, ktorý plynule ovládam slovom i písmom.