Môj príbeh

Môj príbeh

Od stredoškolských čias ma zaujímalo, ako funguje ľudská psychika. Ako ľudia nachádzajú silu ísť ďalej napriek utŕženým životným zraneniam. Z čoho  čerpať? Fascinovalo ma, akí sme rôzni. Každý má svoj jedinečný svet, a zároveň akí sme si veľmi podobní. Túžime byť prijímaní takí, akí sme. Chceme, aby nás milovali a rešpektovali. Chceme sa tešiť zo života, ktorý dáva zmysel. Potrebujeme sa cítiť v bezpečí. Slobodní žiť samých seba. Dávať svetu, v čom sme dobrí. Sme vzťahové bytosti. K svojmu životu potrebujeme byť prepojení s druhými. Vyrastáme zo vzťahov v celom našom rodostrome. Najbezprostrednejšie nás však formuje naše spojenie (vzťahová väzba) s rodičmi. Doslova formuje neuronálne prepojenia v našom mozgu a ovplyvňuje,  ako bude fungovať naša nervová sústava. Sú prvými ľuďmi v našom živote. Oni nám dávajú základné vzorce fungovania. Ako sa k nám stavali, ovplyvňuje, ako sa definujeme dnes. Ako s nami zaobchádzali, tak zaobchádzame sami so sebou – so svojím prežívaním, ale aj s inými v dospelosti. Vzťahy môžu byť životodárne, ale aj veľmi zraňujúce. A práve bolesť nás často núti pozrieť sa do svojho vnútra a začať sa oslobodovať. Keď sme už veľkí, môžeme to urobiť. Začať rozoznávať nánosy od pokladov, ktoré sme získali počas života. Vraciame sa k svojej podstate. Zisťujeme, že minulosť nemôže byť dôležitejšia, ako to, čo je teraz. Učíme sa čerpať z toho zdravého, použiteľného, čo sa nám dostalo. Učíme sa nechať odísť, čo už nepotrebujeme. Prežívam túto objavnú cestu ako u seba, tak aj s inými. A je mi cťou, keď ma niekto pozve, aby som ho na nej sprevádzala

Vzdelanie a skúsenosti

Som absolventkou magisterského štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1993).
Moje kvalifikačné predpoklady sú: zápis v Zozname psychoterapeutov SR (1999), Európsky certifikát pre psychoterapiu (2000) špecializačná skúška z klinickej psychológie (2004),  Európsky certifikát pre prácu s EMDR (EMDR Practitioner, 2008) a supervíziu EMDR (EMDR Consultant, 2012). Ako psychologička a psychoterapeutka v oblasti klinickej a poradenskej psychológie som pracovala 24 rokov. Okrem toho ma ovplyvnilo aj pôsobenie v pozícii menthal health officer v humanitárnych misiách v zahraničí v spolupráci s Lekármi bez hraníc (2005-2008). Pracovala som tam v rámci dlhodobých misií v Pakistane (zemetrasenie) a Ugande (chronický ozbrojený konflikt).
Aktuálne pôsobím na Slovensku. Zameriavam sa na sprevádzanie človeka na jeho ceste k osobnostnému rastu a radostnému životu v prítomnosti. Pôsobím ako lektorka a supervízorka v Slovenskom inštitúte pre psychotraumatológiu a EMDR. V súčasnosti sa  venujem hlavne vzdelávaniu a podpore  kolegov z pomáhajúcich profesií . 

Spôsob mojej práce

Vyplýva z mojich doterajších skúseností a vzdelania. Uplatňujem prístupy podložené vedeckým skúmaním. Pracujem s klientom na základe vzájomnej dohody o cieľoch a spôsoboch spoločnej práce, ide o flexibilný proces šitý klientovi na mieru. Vytváram bezpečný, dôverný priestor pre našu spoločnú prácu. S klientom sa venujeme jeho témam spôsobom, ktorý mu vyhovuje (v rámci dostupných možností). Môj prístup sa opiera o chápajúce a citlivé preskúmavanie toho, čo by klient rád zmenil , o zlepšenie kontaktu klienta s jeho vnútorným svetom, o to, aby sa učil zaobchádzať so sebou a s rôznymi svojimi aspektmi s láskavosťou. Vytváram podmienky na to, aby sa klient mohol opäť spojiť s prameňmi svojej sily a aby sa učil využívať ich. Sprevádzam a podporujem ho pri zavádzaní malých krokov, ktoré môžu viesť k veľkým zmenám- k novému zdravšiemu spôsobu bytia. 

Naša spoločná práca je dôverná.

Publikácie

Karaszová, K.: Psychotraumatológia a vzťahová väzba: Ako uniesť dobré pocity, Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, 17, 2010, č.1, str. 80-83

Karaszová, K.: The Miraculous Moments in PCT- The Therapist’s Reflections, PERSON,
Klientenzentrierte Psychotherapie und personzentrierte Ansätze 1/2004, p. 13-20, Facultas, WUV/Universität /Európsky časopis pre na človeka zameranú terapiu/

Karaszová, K.: Zázračné momenty v terapii zameranej na človeka, EMPATIA č. 1/ 2004

Karaszová, K.: Krátka správa o rýchlych očných pohyboch /EMDR/, EMPATIA č. 2/ 2003

Karaszová, K.: Prípad klienta P., Časopis o psychoterapii zameranej na človeka č.3/1999, časopis PCAI-ISTER, p.9-22

Karaszová, K.: Prežívanie ako kľúčová oblasť zmeny v procese na človeka zameranej a experienciálnej terapie, Psychológia a patopsychológia dieťaťa 1998, ročník XXXIII, č.3, p. 264-273

Karaszová, K.: Príspevok ku štúdiu osobnostnej konštruktívnej zmeny klienta v na človeka zameranej terapii, Československá psychologie 1994 / ročník XXXVIII/č.4, p. 345-355

Karaszová, K.: PCA v terapeutickej práci Ch. Devonshira a F. Zimringa, Konfrontace, Hradec Králové, č. 1/94

Odkazy na moje články:

http://www.diva.sk/poradna-otazka/24947/katarina-karaszova-ucim-sa-od-ludi-ktori-prezili/

http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.asp?r=zahranicni&c=A080605_142303_zahranicni_ban

http://zena.sme.sk/c/5346435/hladanie-spriaznenych-dusi.html

http://www.pluska.sk/bajecna-zena/clanky/pribeh/naucim-vas-zvadzat.html

http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/1-2010/PSY1-2010-cla25.pdf

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11665/42776#3487 – od 57.minúty

https://vimeo.com/432305070 

Depresia, úzkosti či narcizmus majú korene v detstve:

https://podcasty.sme.sk/t/8737/ludskost-tyzdenny-podcast-o-mentalnom-zdravi