Úvod

" Predo mnou leží moja minulosť. Snažím sa pozerať na ňu inými očami...A to sa nedá, ak by som ju ignoroval, alebo zjemňoval, alebo ak by som ju velebil alebo popieral. Ak to chcem urobiť naozaj, dá sa to iba, ak ju prijmem ako nevyhnutnú súčasť evolúcie môjho života a môjho charakteru: a to tak, že skloním hlavu pred všetkým utrpením, ktorým som prešiel.“
Oscar Wilde
Írsky dramatik, prozaik a básnik